หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เอกสารที่เรามีอยู่ เช่น สูติบัตร (ใบเกิด), หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, มรณบัตร ฯลฯ  จำเป็นต้องนำไปทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนหรือไม่? 

ในประเทศฝรั่งเศส หลายหน่วยงานภาครัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส เช่น la Préfecture, la Mairie เป็นต้น มักจะขอเอกสารที่มีตราประทับรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของไทยดังนี้ :  

ตราประทับกงสุลของกระทรวงต่างประเทศของไทย จำเป็นหรือไม่?

ตราประทับนี้สำคัญมากในการดำเนินการยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส  การจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส การจดทะเบียน PACS (ทะเบียนคู่ชีวิต) กับชาวฝรั่งเศส เป็นต้น

ตราประทับดังกล่าว กระทรวงต่างประเทศของไทยเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถออกให้ได้ (ทางสถานทูตไทยในประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส จะไม่สามารถประทับตราชนิดนี้ได้)

ทางกระทรวงต่างประเทศ จะประทับตราดังกล่าวลงบนเอกสารสำเนา (แต่เอกสารต้นฉบับ- ตัวจริง ก็จะต้องนำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยในวันที่นำเอกสารไปรับรอง)

ค่าธรรมเนียมปกติ (ใช้เวลา 3 วันทำงาน) : 200 บาทต่อเอกสาร

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน (ใช้เวลาภายในวันเดียว) : 400 บาทต่อเอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ :

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศ

โทรศัพท์ (ประเทศไทย) : (+66) 0 2575 1058

E-mail : consular04@mfa.mail.go.th

*ทางกระทรวงต่างประเทศเปิดให้บริการรับรองเอกสารผ่านทางจดหมาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ช่องทางติดต่อกองสัญชาติและนิติกรณ์ด้านบน หรือดูรายละเอียดลิงก์นี้ : บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (mfa.go.th)

 

**ปัจจุบันนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทางกระทรวงต่างประเทศได้เพิ่มศูนย์ให้บริการรับรองเอกสารเพิ่มขึ้นอีกหลายศูนย์  สามารถตรวจสอบรายละเอียด สถานที่และเวลาให้บริการได้ที่ลิงก์นี้ : สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร – กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (mfa.go.th)

ท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อย่างเดียว ท่านสามารถเลือกศูนย์ให้บริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้

เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทางกระทรวงต่างประเทศได้ทำภาพสรุปขั้นตอนรับรองเอกสารดังนี้ : 

Consulat Thai

กระทรวงต่างประเทศได้จัดทำรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างดังนี้ :

Consulat Eng

หลายท่านบอกว่า ปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานราชการไทย สามารถออกเอกสารราชการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว เพื่อนำไปยื่นติดต่อราชการได้โดยตรง และประหยัดค่าแปลเอกสาร ในส่วนนี้ หากท่านต้องการยื่นเอกสารติดต่อหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส เอกสารทุกชนิดจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนทุกใบ โดยนักแปลขึ้นทะเบียนศาลในฝรั่งเศส (Traducteur assermenté) เอกสารที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษจะไม่สามารถนำไปใช้ยื่นติดต่อหน่วยงานของฝรั่งเศส

หากต้องการใช้บริการ แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส เพื่อยื่นติดต่อหน่วยงานรัฐบาลของฝรั่งเศส ท่านสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ