แจ้งเปลี่ยนสถานะ “สมรส” เป็นสถานะ “หย่า” ที่ไทย ทำอย่างไร? เมื่อหย่าในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

แจ้งเปลี่ยนสถานะ “สมรส” เป็นสถานะ “หย่า” ที่ไทย ทำอย่างไร? เมื่อหย่าในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

ชีวิตคู่อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป หากท่านหย่าจากคู่สมรสตามกฎหมายฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว ท่านถือว่า มีสถานะ “หย่า” ตามกฎหมายฝรั่งเศส แต่ในทางกฎหมายไทย ท่านยัง “สมรส” กับอดีตคู่สมรสอยู่ หากต้องการแจ้งเปลี่ยนสถานะที่อำเภอในประเทศไทย จาก “สถานะสมรส” เป็น “สถานะหย่า” ...