หากต้องการแจ้งเปลี่ยนสถานะที่อำเภอในประเทศไทย จาก “สถานะโสด” เป็น “สถานะสมรส” อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ :

ขั้นตอนแรก:

1) สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานฝรั่งเศส เช่น ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส จะต้องนำสำเนาเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่ Mairie (ที่ว่าการอำเภอ) ที่ท่านอยู่ก่อน จะได้ตราประทับของเจ้าหน้าที่ ลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้ที่ประทับตรา พร้อมระบุวันที่ประทับตรา

ตัวอย่าง :

 

จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวไปยัง กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสที่กรุงปารีส โดยแนบ

– จดหมายที่เขียนเองโดยอธิบายความประสงค์ขอรับรองเอกสาร หรือ กรอกแบบฟอร์มนี้ (ไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

– เช็คสั่งจ่ายในนาม “Régie des Légalisations (DFAE)” หรือทำการโอนเงินผ่านบัญชีนี้ (ไฟล์ให้ดาวน์โหลด)

– ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าถึงตัวท่านให้เรียบร้อย ค่าประทับตราของกระทรวง ต่อ 1 ชุดเอกสาร : 10 ยูโร

 

ทั้งหมดส่งไปยังที่อยู่นี้

Ministère des Affaires étrangères

Bureau des Légalisations

57 boulevard des Invalides

75007 Paris

 

กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศส จะประทับตราตามตัวอย่างด้านล่าง และส่งเอกสารกลับ (ระยะเวลาทำการ 24 ชั่วโมง + ระยะเวลาเดินทางของจดหมายทางไปรษณีย์)

Cachet bureau des législations

รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาฝรั่งเศส) ในลิงก์ด้านล่าง :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/legalisation-et-notariat/legalisation-et-certification-de-signatures/article/la-legalisation-de-documents-publics-francais-destines-a-une-autorite-etrangere

เมื่อได้ตราประทับสีแดงของ กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสแล้ว

ต้องส่งเอกสารประทับตราตัวจริงนี้มาให้นัททางจดหมายเพื่อทำการแปลและประทับตรานักแปล Traducteur assermenté ครับ
นัทจะแปล และประทับตราลงบนเอกสารนั้น แล้วถึงส่งกลับไปให้ท่าน

 ** อย่าลืมแนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าให้เรียบร้อยถึงตัวท่านเอง เพื่อใช้ส่งเอกสารกลับครับ

 

ที่อยู่

NATHAMON THONGSRINOON

134 E CHEMIN DU MAS DE BLANC

34400 LUNEL 

ขั้นตอนต่อมา:

2) เมื่อทำการแปลเสร็จแล้ว ท่านต้องส่งเอกสารแปลตัวจริงของนัทไปยังสถานทูตไทยที่กรุงปารีส เพื่อประทับตราครุฑของราชการไทยรับรองเพิ่ม (ค่าใช้จ่ายตามประกาศสถานทูตไทย 15 ยูโร)

ขั้นตอนของสถานทูตสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้ :
http://www.thaiembassy.fr/fr/service-consulaire/legalisation/legalisation-francais/ 

 

เมื่อทำตามทุกขั้นตอนแล้ว ท่านจะสามารถนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานฝรั่งเศสพร้อมคำแปลฉบับนี้ไปใช้ยื่นขอเปลี่ยนสถานะจาก “สถานะโสด” เป็น “สถานะสมรส”ที่อำเภอในประเทศไทยที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านได้เรียบร้อย

 

หากไม่ได้ต้องการนำเอกสารฝรั่งเศสไปใช้ติดต่อหน่วยงานราชการที่ไทย แต่สนใจจะทำการแปลอย่างเดียว ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาแปลกับนัทได้เลย โดยไม่ต้องไปรับรองจากทางกระทรวงมาก่อนครับ