แจ้งเปลี่ยนสถานะสมรสที่ไทย ทำอย่างไร?

แจ้งเปลี่ยนสถานะสมรสที่ไทย ทำอย่างไร?

หากต้องการแจ้งเปลี่ยนสถานะที่อำเภอในประเทศไทย จาก “สถานะโสด” เป็น “สถานะสมรส” อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ : ขั้นตอนแรก: 1) สำหรับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานฝรั่งเศส เช่น ทะเบียนสมรสฝรั่งเศส...